Cultuur Tanzania

Voor de gemiddelde toerist is Tanzania natuurlijk vooral het land van de fantastische safari’s in safariparken zoals Serengeti NP, Lake Manyara NP of Ngorongoro Krater. En voor de avonturier is er zelfs de beklimming van de hoogste berg van Afrika, de Kilimanjaro. Maar Tanzania is ook een land met een geweldige cultuur, die een smeltkroes is van Afrikaanse inheems stammen, Europese en Arabische overheersers en moderne aspecten.

Cultuur Tanzania

120 verschillende volkeren en drie wereldgodsdiensten

In Tanzania wonen 40 miljoen mensen en 120 verschillende stammen die allemaal hun eigen gewoontes, gebruiken, taal en deels ook een andere religie hebben. In Tanzania wonen zowel veel moslims als christenen en ook hindoes. Toch wonen deze volkeren met hun zeer diverse culturele achtergrond allemaal vreedzaam naast elkaar en dat is gelijk al een van de belangrijkste aspecten van de Tanzaniaanse cultuur: Tolerantie. Die tolerantie uit zich niet alleen naar elkaar toe, maar ook naar buitenlandse toeristen. Dit geldt voor het gebruik van alcohol (dat voor een deel van de moslimpopulatie niet vanzelfsprekend is) en bijvoorbeeld kleedgedrag. Dat wil dus niet zeggen dat een toerist in Tanzania kan doen en laten wat hij wil. Respect voor lokale waarden en normen wordt wel op prijs gesteld.

Muziek en dans

Muziek is zeer belangrijk in de Tanzaniaanse cultuur. Vooral bij de inheemse stammen zoals de Maasai. Muziek wordt traditioneel gemaakt met drums en xylofoons. Ook dans is zeer belangrijk in de Tanzaniaanse cultuur. Het wordt vaak gebruikt om vreugde en verdriet te uiten, maar doet van oudsher ook dienst om boze geesten te verjagen en ziektes te verdrijven en om de goden gunstig te stemmen.

Invloeden van buitenlandse overheersers

Door de eeuwen heen is het gebied dat wij nu kennen als de Verenigde Republiek Tanzania veelvuldig overheerst door zowel Europese (Duits, Engels en Portugees) als Arabische overheersers. Elk van hen heeft een stukje van zijn eigen cultuur en gebruiken in Tanzania achtergelaten. Zo zie je in de kuststreken en op Zanzibar veel Arabische invloeden in bijvoorbeeld de bouwstijl en taal. Dar es Salaam is bijvoorbeeld een Arabische naam (en betekent “Huis van vrede”). Er zijn ook invloeden vanuit India met een Hindoe gemeenschap in Dar es Salaam.

Familie is belangrijk

Familie is zeer belangrijk in de Tanzaniaanse cultuur, net als respect voor ouderen. Men zal binnen de familie elkaar altijd helpen als er bijvoorbeeld moeilijkheden zijn.